БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 55515
факс: 034 55548
info@bspsk-bg.org

поща
СЪЮЗЪТ е създаден на 22.11.2002 г. в гр. Пазарджик на учредително събрание. На 24 септември 2008 година бе приет за член на Европейския съюз по сглобяемото строителство EVF - www.e-f-v.eu.

дейност

• Обединение и представителство на произвеждащи и монтиращи сглобяеми къщи предприятия, които в интерес на обезпечаването на качеството на продукцията си се подлагат на постоянен качествен контрол. СЪЮЗЪТ не извършва стопанска дейност от какъвто и да е вид.
• Предлага на компетентните държавни органи, проекти за стандарти, правилници,предписания и др. нормативни документи, касаещи сглобяемото строителство.
• Извършване на изследвания, давайки необходимите разпореждания и прилагайки обезпечаващи качеството методи и указания въз основа на валидните стандарти, предписания и юридически правилници, валидни в България, в сътрудничество с официално признати български и международни институции, занимаващи се с изследване на строителните материали.
• Присъждане на знак за качество на онези членове, които с продукцията си удовлетворяват изискванията за качество, въз основа на спазените правила за качествен контрол разработени от съюза.
• Предотвратяване на евентуалните нарушения свързани със знака за качество.
• СЪЮЗЪТ не следва цели и не използва организационни форми и средства, които накърняват стопанската дейност на членовете или законните им права, а също така и узаконената от държавата идентичност.
• Методът за обезпечаването на качеството се отнася за сглобяемите къщи, както и за др. сглобяеми строителни конструкции, използващи като основен конструктивен материал, дървесината.
• Следи внимателно действащите в отрасъла предприятия от гледна точка на професионално-етичните правила и се намесва при неспазване на общоприетите норми и устава на съюза.
• По въпросите, засягащи сферата на действие на СЪЮЗА, то поддържа връзка с компетентните органи, институции и професионални организации.
• Поддържа връзка с чуждестранни производствени, търговски и обслужващи професионални организации, сдружения и форуми и представлява интересите на своите членове.
• Събира и предоставя на разположение помощна техническа и икономическа информация и във връзка с това организира обмяна на опит, консултации, информационни услуги и издава периодичен информационен бюлетин.
• За повишаване информираността на своите членовете и за да представи дейността им, СЪЮЗЪТ организира професионални, стокови, фирмени и делови демонстрации, професионални консултации между фирмите, партньорско сътрудничество.
• СЪЮЗЪТ не може да извършва политическа дейност, организацията му е независима от партиите, не им оказва материална помощ.

цели

• Изграждане на система за гарантиране на качеството.
• Привличане на инвестиции в отрасъла
• Стимулиране инициативността на своите членове.
• Разширяване на диалога между фирмите производителки на сглобяеми къщи.
• Популяризиране на строителството от сглобяеми елементи.

запазена марка за български сглобяеми къщи

Запазената марка има за цел да представи на потребителя и да достигне до съзнанието му с качествени продукти и услуги. Използвайки марката, членовете популяризират работа, гарантираща надеждно качество. Присъждането на запазената марка е резултат от изготвените от СЪЮЗА правила за качество. Използването на запазената марка от членовете е възможно само след подписването на съответен договор със СЪЮЗА. Запазената марка се дава на даденото предприятие и не може да се преотстъпва.
©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster