БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 455515
факс: 034 455548
info@bspsk-bg.org

Конференция на Европейския съюз по сглобяемо строителство в Дъблин

На 26. и 27. септ. 2007 в Дъблин се проведе редовната годишна конференция на Европейския съюз по сглобяемо строителство. В този съюз, с приемането на конференцията и на Ирландия, членуват вече 7 национални съюза (Австрия, Великобритания, Германия, Унгария, Швейцария, Швеция) и кандидатчленове България, Италия, Полша, Словения, Чехия , които представляват обединения на производители на сглобяеми къщи.

Индустрията на сглобяемите къщи в Европа заема немалък дял от строителния пазар, като лидер тук е Австрия с 34,5 % (5672 бр. къщи) за 2006 год. от всички построени еднофамилни къщи. Всяка страна, участник в конференцията, представи презентация за дейността на съответния съюз и развитието на бранша за изминалия период. Споделен бе ценен технически и организационен опит.

Усилията на Европейския съюз по сглобяемо строителство са насочени към хармонизиране на изискванията и параметрите в този специфичен строителен сегмент, още повече, че този тип строителство най-добре може да отговори на все по-острата нужда от екологичност и енергийна ефективност.

Българският Съюз на производителите на сглобяеми къщи, учреден през 2002 год., наброява 18 членове.

В последните години строителството на сглобяеми къщи се развива забележимо и у нас. Нашите производители монтират вече 85 % от продукцията си на българския пазар за разлика от предишни години, когато оцеляваха благодарение на износа, който като абсолютен дял не е нарастнал много, но беше грубо казано над 85 %.

Българският съюз присъстваше на конференцията, представляван от г-н Мерджанов и г-н Бочев. Нашето участие на този форум датира от 2004 год. Внесени бяха официалните документи за членство.

Количествените параметри на сглобяемото строителство в България в сравнение с присъстващите страни са твърде скромни, но в качествено отношение прогресът е значителен, имайки предвид преминаването към голямоформатни панели, използване на висококачествени материали, сертифицирането на производителите по ISO.

В перспектива до една година се очаква и Българският Съюз на производителите на сглобяеми къщи да стане член на Европейския.

автор: Румен Бочев
©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster