БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 455515
факс: 034 455548
info@bspsk-bg.org

Увод на книгата "Съвременните български дървени сглобяеми къщи – конструкции, технология и монтаж " с автор инж. Симеон Йорданов

Цели и задачи на книгата „Съвременните български дървени сглобяеми къщи – конструкции, технология и монтаж”

Първата и най-важна цел на настоящата книга е да запознае читателя със съвременните начини, методи и технологии при производство и монтажа на дървените сглобями къщи в България. Богатият снимков материал на реализирани вече обекти в страната и чужбина цели популяризирането и заемането им на достойно и заслужено място на строителния пазар.

Множеството технически данни и характеристики описани в табличен, графичен и аналитичен вид имат за цел да убедят инвеститори, архитекти, инженери и строители в безспорните предимства на дървените монтажни сгради пред останалите познати начини за сградостроителство у нас. В книгата се обръща особено голямо внимание на много добрите топлоизолационните показатели на тези сгради и спестяването на енергия при използването им. В нея се дават отговори на всички въпроси, които би задал човек за дървените къщи.

Същевременно книгата може да се ползва като учебно помагало от студентите в Лесотехнически университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия и от специализираните среднообразователни училища по дървообработване, вътрешна архитектура и мебелно производство. Многобройните снимки, скици и чертежи дават ясна представа на обучаващите се, как се изпълняват съвременните дървени сгради в България.

Според сегашните европейски стандарти под наименованието „Сглобяема сграда” се разбира сграда построена върху готoв фундамент, конструирана от предварително изработени, високи колкото един етаж големи части панели и стени, обемни елементи, както и такива от предварително сглобени елементи на тавана и покрива, които се произвеждат в заводски халета, независимо от атмосферните условия и се транспортират до строителната площадка. Като изключение от това таванските и покривните конструкции могат да бъдат без предшестващи монтажни работи основаващи се на специални изисквания за оформления на тавана и покрива.

Понятието „Дървена сглобяема къща” се е наложило в България през втората половина на XX век. В него се включват не само къщите направени изцяло от дърво, но и тези в които преобладаващите материали са от дървесина или нейни производни. Като понятие е по-правилно те да се наричат „сглобяеми къщи”, „сглобяеми сгради” или „монтажни сгради”. Настоящето издание няма за цел да променя придобилите популярност наименования и в тази книга те ще бъдат наричани „Дървени сглобяеми къщи” или „Дървени монтажни сгради”.

автор: инж. Симеон Йорданов
©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster