БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 455515
факс: 034 455548
info@bspsk-bg.org

Производството на дървени сглобяеми къщи – любителска или високо професионална дейност.

Както информирахме в предишния материал за сглобяемите къщи, техните безспорни предимства са:
 • имат много здрава, лека и еластична носеща конструкция;
 • дават възможност да се постигнат изключителни изолационни показатели;
 • позволяват да се изпълнят всякакви архитектурни проекти за сгради до три етажа;
 • изразходват най-малко енергия при строителството и при експлоатацията им;
 • имат много къси срокове за изработка и монтаж;
 • готови са за живеене веднага след построяването им / поради липса на мокри процеси и остатъчна влага в конструкцията им/;
 • строителството им в отдалечени, труднодостъпни и дори екстремни места е възможно и не се оскъпява значително;
В тази статия ще разкажем, каква е практиката за строителството на тези къщи в Европа и България, за да се гарантира максималното използване на тези предимства.

Още в зората на развитието на човечеството, когато то е излязло от пещерите, е възникнала необходимоста от подслон. Тогава са се появили и първите изградени от човека жилища. Отговорноста за строителството на жилище тогава е била на племето, а когато се преминава към семейно-фамилна форма на съжителстване, тази отговорност се прехвърля върху семейството.

В началото, тази отговорност се е възприемала и изпълнявала буквално. Семейството подпомогнато от роднини е строяло жилището си само. Тази форма на строителство се среща и днес, особенно в по - бедни и многолюдни страни, където природните условия са благоприятни и изискванията към жилището не са високи.

В процеса на своето развитие, хората са забелязали, че някои проявяват по-голямо старание и изобретателност при извършване на определени дейности. Някои хора са строели по-бързо и по-хубави жилища, други по-лесно са намирали храна, а трети са я приготвяли по-вкусно.Така най-вероятно е започнала специализацията в обществото.

През 19 и особенно през 20 век , бурното развитие на индустрията в страните от Европа и Северна Америка, коренно променя начина на живот и изискванията към жилището. Сега вече е много трудно човек сам да построи жилище, което да отговаря на съвременните изисквания, ако няма специални знания и натрупан опит.

Повечето от хората осъзнават този факт, но когато става дума за строителство с дърво, все още много хора смятат, че това не е сложна работа и може да се справи всеки с нея.

Това разбира се е заблуда. За да се построи съвремено, качествено и комфортно жилище, което притежава всички предимства ,които предлага дървеното сглобяемо строителство, е необходимо:
 1. Да се познава отлично дървото като материал / видове,физико-механични качества, дефекти, окачествяване, идр./.
 2. Да се владеят и прилагат технологиите за механична обработка на дървесните материали.
 3. Да се знаят и прилагат материалите и технологиите за импрегнация на дървесината.
 4. Отлично познаване на всички съвременни материали за сухо строителство, както и технологиите за тяхното полагане.
 5. Да се използват съвременни свързващи и укрепващи елементи по най-подходящ начин.
 6. Да се знаят качествата и начина на използване на изолационните материали.
 7. Да се спазват технологиите за производство и монтаж на елементите за сглобяемите къщи.
 8. Да се знаят спецификите за полагане на различни инсталации в дървени конструкции.
И най важното – да има изградена система от механизми за контрол на целия процес по изграждането на сглобяемата къща.

За да се гарантира качеството на изгражданите дървени сглобяеми къщи в много страни от Европа, където това строителство е ширико използвано, са създадени съюзи на производителите на дървени сглобяеми къщи.Съюзите които имат високи критерии за качество към своите членове и са изградили действаща система за контрол са обединени в Европейски съюз на производителите на сглобяеми къщи. /EFV www.e-f-e.eu /.

В момента в EFV членуват осем национални съюза / Германия, Швейцария, Австрия, Швеция, Великобритания, Ирландия, Унгария и България/. Кандидати за членове са още няколко национални съюза.

Последната годишна среща на EFV се проведе септември месец 2009г. в Брюксел. Тази година срещата ще се проведе в София, на 29 и 30 септември.

Какво е разпространението на този тип строителство в някои европейски страни и тенденциите за развитие:

Страна
Произвеждани средногодишно ДСК (бр.)
% от всички индивидуални жилища
Произвеждани от националния съюз
Членове на съюз на производители на ДСК
Други членове
Германия
12 000
14,50
8 000
45
30
Швейцария
3 000
20
2 500
9
21
Австрия
5 800
33
4 000
24
32
Швеция
14 000
80
10 000
28
50
Великобритания
37 000
17
30 000
72
108
Ирландия
12 000
20
10 000
20
25
Унгария
1 800
10
1 000
24
12
България
350
2
260
16
7

В горната таблица са показани данни за страните членуващи в FEV. Това строителство е разпространено и в други европейски страни, в някои от тях има създадени браншови съюзи. Повечето от тях са кандидати за членове в EFV / Полша, Чехия, Румъния, Франция и др./.За да станат пълноправни членове, те трабва да покрият строгите норми за качество на сглобяемите къщи определени от EFV и да прилагат система за контрол по изпълнението на тези норми от членовете си.

Тенденцията в Европа е непрекъснато повишаване на процента на сглобяемите къщи, спрямо другите видове строителство в областа на едно и дву-фамилните жилища.

И ако в Западна Европа това строителство има дълга история зъд гърба си, за пример - Съюзът на шведските производители на дървени сглобяеми къщи е вече на 60 години, то в Източна Европа тази технология сега набира скорост. Въпреки това унгарци, словенци и поляци могат да се похвалят със сериозни успехи. Чехи и словаци ги следват.

Ако допреди няколко години фирмите-производителки в България бяха ориентирани изключително към експорт, то сега все повече и все по-млади хора у нас търсят начин да се сдобият бързо, но с качествена къща на конкурентна цена. Е, това е тя сглобяемата къща! В България има доста производители на такива къщи.

Българския съюз на производителите на сглобяеми къщи /БСПСК www.bspsk-bg.org / е основан на 22.11. 2002г в гр.Пазарджик

Целта на това обединение е да гарантира на потребителя качество, така както е и при другите съюзи в Европа. Как става това? Ами всеки член доброволно се обвързва да спазва технически норми, които не само отговарят на задължителните за дадената страна, но и ги превъзхождат, естествено в полза на потребителя. Освен това един път годишно независима експертна комисия проверява, дали производителят спазва тези норми. Към всеки съюз има омбудсман, към който клиентът може да се обърне за помощ при конфликтна ситуация.

В Българския съюз членуват повече от 70% от фирмите произвеждащи сглобяеми къщи в България.

БСПСК е обединение и представителство на произвеждащи и монтиращи сглобяеми къщи предприятия, които в интерес на обезпечаването на качеството на продукцията си се подлагат на постоянен качествен контрол.

В съюза членуват и водещите доставчици на материали за сглобяемото строителство, както и отделни личности тясно свързани със темата сглобяемо строителство.

Основните цели на съюза са:
 • Изграждане и подържане на система за гарантиране на качеството.
 • Привличане на инвестиции в отрасъла.
 • Иницииране и участие в изготвянето, приемането и усъвършенстването национални и европейски на норми за сглобяемото строителство.
 • Разширяване на диалога и обмяната на опит между фирмите производителки на сглобяеми къщи.
 • Популяризиране на строителството от сглобяеми елементи.
 • Сътрудничество с европейския съюз на производителите на сглобяеми къщи и други чуждестранни организации.
БСПСК към настоящия момент има 23 членове:
 1. 16 пълноправни членове;
 2. 4 асоциирани членове;
 3. 3 физически лица;
Възлагане на домакинството за годишната среща /2010г/ на EFV, е признание както за работата на БСПСК така и за възможностите на неговите членове.

Факта, че БСПСК е пълноправен член на EFV е гаранция, че членовете му могат да предложат висококачествен продукт , отговарящ на високите европейски изисквания.

Затова почти всички членове на БСПСК строят сглобяеми къщи освен в България и в редица страни от ЕС.

В заключение може да се каже, че ако искате вашия дом да има всички великолепни качества характерни за дървените сглобяеми къщи, то той трябва да бъде построен от подготвен екип от професионалисти.

автор: инж. Динко Караиванов
©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster