БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 455515
факс: 034 455548
info@bspsk-bg.org

Потенциалът на дървото като строителен материал е недооценен:
Това е най-екологичният материал с многобройни приложения

Статията е публикувана в Строителство Градът, брой 11 от 19.03.2012
Дървеният материал има много голям потенциал в световен мащаб. Той е не само много добър от гледна точка на възможностите за приложение в архитектурата, но и в аспекта енергийна ефективност и екологичност.

Дървото няма алтернатива и от гледна точка на въглеродния баланс - единствен дървеният материал има нулев въглероден баланс, а при растежа си дърветата дори складират въглеродния двуокис, който остава в тази форма по време на цялата експлоатация на дървения материал - до изгарянето му, когато се освобождава въглеродният диоксид.

На 15 март в София се проведе международен специализиран семинар "Иновативно, устойчиво и енергийно ефективно строителството с дърво", организиран от Българския съюз на производителите на сглобяеми къщи БСПСК с подкрепата на Pro:Holz - Австрия.

Международен семинар като този е място за срещи на хората от сектора, за обсъждане с архитекти, проектанти и дърводобивната и преработвателна индустрия, съобщи Валентин Чифчиян, председател на БСПСК. Над 700 архитекти, инженери, представители на дърводобивната и преработвателна индустрия участваха във форума.

За отбелязване е, че в България прирастът на дървесина е два пъти по-голям от добива. Основен проблем и в този сектор обаче е липсата на добра инфраструктура, което затруднява достъпа. Много са конференциите за устойчиво развитие, но недостатъчно се говори за дървото, което е един от най-устойчивите материали, коментира Чифчиян.

Сред лекторите на форума бяха д-р Герхард Шикхофер – Австрия - съвременни продукти и решения за дървени конструкции; енергийна ефективност и дълготрайност при сглобяемото строителство - "ПАУТ Архитекти", проф. Димитър Даков - нормативна база при проектиране на дървени конструкции, пожарозащита и поведение при пожар на дървените конструкции – развитие на нормативната база в България - инж. Пламен Узунов, сглобяеми жилищни сгради - ново строителство и саниране - арх. инж. Йоханес Кауфман.

Развитието на сектора обаче не може да се случи изведнъж, необходимо е устойчиво развитие на различни етапи - индустрия и бизнес - образование и подготвени кадри - държава и бизнес среда. В България традициите в строителството с дърво съществуват до 60-те години, когато като държавна политика навлиза масовата индустриализация на жилищното строителство.

В Европа тенденцията е непрекъснато повишаване на процента на сглобяемите къщи спрямо другите видове строителство в областта на едно- и двуфамилните жилища. И ако в Западна Европа това строителство има дълга история зад гърба си, за пример - Съюзът на шведските производители на дървени сглобяеми къщи е вече на 60 години, то в Източна Европа тази технология сега набира скорост. Унгарци, словенци и поляци могат да се похвалят със сериозни успехи, чехи и словаци ги следват.

Националните съюзи, които обединяват производителите на сглобяеми къщи от дърво, имат високи критерии за качество към своите членове, изградили са действаща система за контрол и са обединени в Европейски съюз на производителите на сглобяеми къщи (EFV), който през 2010 г. проведе годишното си общо събрание в София. В него членуват националните съюзи на Германия, Швейцария, Австрия, Швеция, Великобритания, Ирландия, Унгария, България.


автор: Строителство Градът
©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster