БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 55515
факс: 034 55548
info@bspsk-bg.org

Общо събрание на Сдружение “Съюз на производителите на сглобяеми къщи
и строителни конструкции от дървесина” гр. Пазарджик - 11.02.2005

На 11.02.2005г. от 15:00 часа в седалището на Съюза в Пазарджик се състоя общо събрание на членовете на Съюза.

Присъстваха представители на следните фирми: “ Бял Бор”, “Руел Инженеринг”, “Инкомс Ест – милин камък”, “Бял Бор Проект”, “Кардазиадис Бардака Брос”, Нортоп”, Васил Мерджанов, “Илия Илиев”, Милчо Цолов, “Нолина”, “Кнауф”, “Екозид” и “Братя Пашкулеви”.

За председател на събранието беше избран Динко Караиванов, а за протоколчик А. Димовска.

Дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Съюза за периода 2003 - 2004 г.;
2. Промени в Устава;
3. Освобождаване и приемане на членове;
4. Приемане на план и бюджет за 2005 г. на комисиите по техническите и маркетинговите въпроси;
5. Разни.

По предложение на Контролната комисия с единодушно гласуване бяха освободени за системно неплащане на членския внос следните фирми и лица:

» "ТК Дървообработване";
» "Руел Инженеринг";
» Институт по дървообработване;
» "Иван Тончев – Аквамарин";
» "Дани – Даниела Неделчева";
» Юрий Бибин;
» "Бългериън пропъртийз".

Бяха разгледани заявленията за членство и с единодушно гласуване бяха приети за нови членове следните фирми и лица:

» "Ранови ЕООД";
» "Екозид";
» "Братя Пашкулеви";
» Антонина Димовска.

Беше изслушано представянето на Емил Василев, представител на Занаятчийската камара в Кобленц – Германия, с която Съюзът би могъл да си сътрудничи в организирането на обучение за средни специалисти и монтажници в сглобяемото строителство.

Във връзка с решението Съюзът да има омбудсман, от УС беше предложена кандидатурата на доц. Христо Бояджиев и тя беше приета единодушно.

За председател на новосъздадената комисия по сертификация единодушно беше избран Васил Мерджанов.

Единодушно се реши Съюзът да подаде заявления за членство в Европейския Съюз на производителите на сглобяеми къщи, в Строителната камара и в Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишлености.

Беше изслушана презентацията на ф-ма Нортоп за новия й продукт – съставни греди от дървесина и метал.

©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster