БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 55515
факс: 034 55548
info@bspsk-bg.org
Общото Събрание (ОС) е върховен орган на СЪЮЗА и се състои от всички членове, имащи право на глас. Негови функции са:
 1. Изменя и допълва устава.
 2. Приема други вътрешни правила.
 3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет и контролен съвет.
 4. Приема и изключва членове.
 5. Взема решения за откриване или закриване на клонове.
 6. Взема решения за участие в други организации.
 7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СЪЮЗА.
 8. Приема основните насоки и програми за дейността на СЪЮЗА.
 9. Приема бюджета на СЪЮЗА.
 10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 11. Приема отчета за дейността на УС.
 12. Отменя решения на други органи на СЪЮЗА, които противоречат на устава, закона, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СЪЮЗА.
 13. Избира Омбудсман.
 14. Избира председателя на Комисията по качеството и сертификацията.
©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster