БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ
какво е сглобяема къща дъвесината - строителен материал най-често задаваните въпроси

начало
за съюза
структура
членове
документи
новини
статии
галерия
за контакти
тел: 034 55515
факс: 034 55548
info@bspsk-bg.org
Функциите на Управителния Съвет (УС) са:
 1. Представлява СЪЮЗА, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове.
 2. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
 3. Разпорежда се с имуществото на СЪЮЗА при спазване изискванията на устава.
 4. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
 5. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на СЪЮЗА.
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на СЪЮЗА, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 7. Определя адреса на СЪЮЗА.
 8. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган.
 9. Изпълнява задълженията предвидени в устава.
 10. Контролира дейността на СЪЮЗА, присъжда знака за качество и дава разпореждания за обезпечаване на качеството.
 11. Отнема знака за качество при нарушения на процеса или предписанията за обезпечаването на качеството.
 12. Дава предложение до Общото събрание за изключване на член.
 13. Контролира качеството и изготвя принципните насоки за контрол. Съгласува изменения и допълнения на нормативните документи с по-висшестоящи строителни инстанции и контролни органи.
 14. Сформира Маркетингова и Техническа комисии.
 15. Изготви и приеме правилник за работата на СЪЮЗА в съответствие с този устав.
Състав на УС:

Изпълнителен секретар: инж. ДИНКО ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ

©2005г. БСПСК всички права запазени /webmaster